Jdi na obsah Jdi na menu
 


LogopedieLogopedický program:

Organizace:


V mateřské škole pracuje logopedická poradna pod vedením vedoucí MŠ Bc. Jany Nehybové.
Do individuální logopedické péče jsou děti zařazovány individuálně, pro očekávané výsledky je nutná velmi úzká a trpělivá spolupráce pedagogů a rodičů s dětmi.
Individuální logopedické péči je vyhrazen jeden den v týdnu (čtvrtek), v tento den se uskutečňují pohovory s rodiči o dalším postupu při logopedické nápravě řeči.

Cíle logopedického programu:  • správná výslovnost vzhledem k věku dítěte, tempo a intonace řeči
  • umět vyjadřovat své myšlenky, vhodně formulovat věty
  • porozumět slyšenému
  • umět zachytit myšlenku příběhu, sledovat děj
  • vhodně formulovat otázky
  • sluchově rozlišovat začáteční a koncové hlásky a slabiky
  • rozlišovat a znát některá písmena a číslice
  • mít rozvinutou aktivní i pasivní slovní zásobu

Spolupracujeme se Speciálně pedagogickou poradnou v Litoměřicích a v Roudnici n/L, s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Litoměřicích, s ORL v Ústí nad Labem, s pediatry.