Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád MŠŠkolní rok:

2006 - 2007

Provoz mateřské školy:

6,30 hod. - 16,00 hodin

Přijímání dětí při ranním příchodu:


  • děti se scházejí zpravidla do 8,15 hodin, ale podle přání rodičů, nebo podle potřeby rodiny lze dohodnout jiný čas
  • pro zajištění bezpečnosti a ochrany dětí se ráno předávají do třídy paní učitelce, aby se děti nepohybovaly samostatně po škole, protože se budova zamyká až v 8,15 hodin
  • ráno se všechny děti scházejí ve 2. třídě a odtud odcházejí po 7. hod. do svých tříd s paní učitelkou, kde dále pracují podle školního vzdělávacího programu

Odchod dětí z mateřské školy:


  • vzhledem k bezpečnosti dětí se budova odemyká až ve 12,00 hod.

Předávání dětí při odchodu z mateřské školy:


  • učitelka, nebo provozní pracovnice dítě předá pouze rodičům, nebo zákonným zástupcům, o kterých mají s mateřskou školou sepsané písemné „ZMOCŇĚNÍ“ o převzetí dítěte. Pokud budou rodiče potřebovat, aby dítě převzal kdokoliv jiný, předá ho učitelka pouze na základě písemného svolení k příslušnému dni od zákonného zástupce dítěte

Omlouvání dětí:


  • pro zabezpečení plynulého provozu žádáme, aby byla nepřítomnost dětí omluvena do 8. hodin v den, kdy dítě nenastoupí (jinak bude ten den započítáno stravování)
  • podle §35 zákona 561/2004Sb. Školského zákona může ukončit ředitelka školy docházku dítěti (neomluvená docházka delší 30. dnů, narušování provozu mateřské školy, neuhrazení úplaty za vzdělávání, nebo stravné)