Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krátké zprávyVánoční výstava – 4. 12. - 8. 12. 2006

V tomto týdnu se na Obecním úřadu v Brozanech n/O, v krásných prostorách obřadní síně, uskutečnila prodejní výstava prací dětí z naší Mateřské školy a dětí ze Základní školy v Brozanech n/O. Každého, kdo tuto výstavu navštívil, velmi překvapilo, jak jsou naše děti šikovné.
Bylo až dojemné sledovat návštěvníky, jak berou do rukou dětské výrobky a s něhou si je prohlížejí. Děti z MŠ se se svými učitelkami byly na výstavě také podívat a udělalo jim velkou radost, když své práce viděly vystavené. Doufáme, že vám také malý výrobek, který jste si mohli zakoupit, zpříjemní vánoční klid a pohodu ve vašich domovech.Vánoční tvořivé odpoledne

Na tuto akci jsme se s dětmi opravdu všichni těšili. Plánovali jsme vyrábění nejrůznějších dekorací, které se hodí k výzdobě domova na Vánoce. Připravili jsme příjemné prostředí pro setkání a společnou práci, také dostatek různého materiálu, aby vánoční dekorace byly opravdu zajímavé. Nestačili jsme se ale divit, protože rodiče, kteří přišli, nás velmi mile překvapili. Nejenom že donesli nejrůznější
velmi pěkný materiál - od nejrozmanitějších přírodnin, ozdob na svícny, mašle, drátky, ozdobné papíry, neskutečné množství korálků, řetězů na stromek, atd., ale také maminky a babičky napekly nebo zajistily nejrůznější dobroty na stoly pro děti i ostatní dospěláky. A když třídou zavoněla káva,
bylo radost dívat se, jak dětem a jejich pomocníkům pod rukama vznikají krásné svícny, vánoční hvězdy, věnce a další výrobky. Když byly hotové dekorace, vystřihováním vznikaly sněhové vločky, které budou zdobit prostory naší mateřinky během zimy. To, že máme šikovné a velmi tvořivé děti víme, ale teprve když jsme pozorovali spolupráci dospělých a našich dětí, uvědomili jsme si, že přísloví :“Jablko nepadá daleko od stromu“ je zde opravdu na místě.
Na závěr nezbývá než říci, že jsme spolu s rodiči, babičkami, dětmi z MŠ i jejich sourozenci, ale i s našimi budoucím „školáčky“, strávili opravdu krásné a milé chvíle a těšíme se na další podobné setkání. (Doporučujeme prohlídku galerie MŠ).

Brozany n/O, 30. 11. 2006Klauniáda – Klaun Ála

Ve středu nás navštívil Ála – veselý klaun, který děti opravdu pobavil. Jeho legrácky, písničky i soutěže děti doprovázely smíchem a potleskem. Bylo hezké pozorovat rozesmáté tváře dětí, jejich smích a radost. Každý, kdo rozesměje a pobaví děti, je v jejich životě důležitý. Klaun Ála naše děti chválil, jsou prý velmi bystré, pohotové a zároveň ukázněné a bylo s nimi radost pracovat.

Brozany n/O , 29. 11. 2006

Práce dětí

Tento týden byl zaměřen na téma rodiny – „Maminka a tatínek“. Chceme se s vámi podělit o několik velmi pěkných prácí dětí ze třetí třídy - předškoláků, které kreslily portrét mamky a táty.
24.11.2006

NÁVŠTĚVA DIVADLA ROZMANITOSTÍ – Most

Ve středu 15. 11. byl opravdu překrásný slunečný podzimní den a děti se vydaly na výlet do divadla. Dětské štěbetání ustalo teprve při zacinkání úvodního zvonku. Pohádka s veselými písničkami a spoustou zvířátek „O zvědavém slůněti“ děti nadchla, užívaly si legrácek, vytleskávaly do rytmu a také si – ač v divadle - zakřičely z plných plic „GÓÓÓL“.

Po pohádce jsme se s dětmi vypravili na výstavu o divadelnictví, mohly si prohlédnout zmenšené kulisy k jednotlivým představením, fotografie z pohádek a také si sáhnout na „pravé princeznovské“ šaty (jen ty princezny tam chyběly).
Návštěvu tohoto divadla doporučujeme, je vhodné právě pro děti předškolního a mladšího školního věku, velké tak akorát, jen dospělí nemohou do hlediště, aby nepřekáželi ( je to dětské divadlo), sedí způsobně po stranách na určených místech.

Příští divadlo plánujeme do Prahy, ale o tom později ( leden 2007).
Tvořivé hry dětí

Jedna z velmi důležitých činností pro děti předškolního věku je HRA. V naší mateřské škole dáváme hrám dostatečně velký prostor, protože učení dětí je v tomto věku z velké části založeno na experimentování a vlastním prožívání. Hra - to je fenomén, bez kterého nemůže jedinec zdravě fungovat. Dospělí mají často tendenci hry dětí zesměšňovat, nebo do nich nevhodně vstupovat. Hra je ale ozdravný prvek, je to pro děti společenský jev. Dodnes je otevřená otázka, zda je
hra člověka vrozená (instinktivní), nebo získaná z vnějšku. Pokud o tom budete přemýšlet, nejspíš budete souhlasit s námi, že to je tak 50 na 50% z obojího.

Hra je magická činnost, ve které můžete říci: “Už nehraju!“ a hra může začínat stále znova a znova a to je velmi důležité.

Nabízíme několik ukázek z tvořivých her našich dětí.

Brozany n/O , 8. - 16. 11 2006

Hudba pro radost

Dnes do mateřské školy zavítali učitelé ze Základní hudební školy v Roudnici nad Labem, aby dětem zahráli skladby vážné hudby a seznámili je s některými hudebními nástroji, jejich krásnými tvary a zvukem. Děti, které jsou dnes většinou zvyklé na hudbu reprodukovanou, byly velmi nadšené a tiše a pozorně naslouchaly, zvláště při hudbě saxofonu, trumpetě a při krásných tónech houslí. A protože ke každá kapele patří i zpěváci, děti si společně zazpívaly lidové písničky doprovázené všemi nástroji. Děkujeme učitelům – hudebníkům a přejeme jim mnoho nových žáčků a mnoho talentovaných dětí.

7. 11. 2006 Brozany n/O

Učitelky 2. a 3. třídy MŠ

Výtvarná soutěž:

Kulturní komise obce Brozany n.O. si pro nás připravila výtvarnou a literární soutěž na téma: Když si můj tatínek maminku bral a Brozanská historie.

Obrázky byly zpracovány různými technikami (malba, kresba). V oblasti literárních žánrů převládla pověst a pohádka.

Soutěže se zúčastnily všechny složky školy - mateřská škola, základní škola a školní družina, takže se šedesát účastníků soutěže rozdělilo do několika věkových kategorií.

Kulturní komise v roli poroty neměla při rozhodování lehký úkol. Nakonec ale vyhráli všichni zúčastnění - získali sladké ocenění. Nejlepší tři v každé kategorii dosáhli na diplomy a další hodnotné ceny.

Z této soutěže po nás zůstanou věčná dílka, která si budou moci všichni prohlédnout v budově obecního úřadu. Uspořádat tuto soutěž byl od obce velmi pěkný nápad. V čase předvánočním máme v plánu další spolupráci, kde bychom rádi předvedli své výtvarné umění na adventní výstavě.

Na fotografii jsou nejúspěšnější malířky z mateřské školy.

Mgr. Šárka Filipová

"LOUČENÍ S LÉTEM"

V pátek 22.9. 2006 byl poslední letní den, který nás nenechal na pochybách, že je opravdu ještě letní. Na tento den jsme se s dětmi chystali na výlet s tématem končícího léta. Děti již před touto akcí vyprávěly své zážitky z dovolených a prázdnin, porovnávaly charakteristické znaky léta a nastávajícího podzimu.

Trasu a cíl výletu znaly děti předem. Cestou měly dovoleno trhat poslední letní květiny a zdobily jimi připravený „dárek létu“ – velký věneček. Během cesty k řece děti pozorovaly změny v přírodě, poznávaly stromy, keře a květiny, poslouchaly zvuky okolí. Je nezbytné, aby děti předškolního věku měly znalosti založené na prožitcích a vlastní aktivitě, která je jim v tomto věku dána.

Po příchodu k řece Ohři byl věneček ozdobený, každý kamarád měl na něm svou květinu a tak děti společně dárek létu odevzdaly – poslaly ho po vodě. Loučení s létem se neobešlo bez písniček, říkanek a hádanek a jako poslední zněla oblíbená písnička „Ráno kos zavolá“.
Děti dlouho pozorovaly řeku, která jim věneček a léto odnášela do neznáma. Pak ale nastalo velké vybalování dobrot od maminek, na které se děti těší vždy a všude.

Cesta domů se každému zdá kratší a tak děti při tom všem skotačení a pobíhání ani nenapadlo, že našlapaly mnoho kilometrů. Zpáteční cesta ubíhala za krásného počasí a hřejivých slunečních paprsků. Na závěr na děti čekalo překvapení – velký plápolající oheň a vůně klobásek, na které se jim sbíhaly sliny. Tímto chceme poděkovat rodičům a našim provozním, kteří nám s opékáním a udržováním ohně pomáhali. A my učitelky jsme ještě ten den, kdy děti již spokojeně odpočívaly, plánovaly další společné akce.

A kam se vydáme příště? Tak to se nechte překvapit!

Bc. Jana Nehybová